Shfaqja e Kompanisë/Turneu në Fabrikë

Factory  Tour1

Ventilator aksial rezistent ndaj shpërthimit

Factory  Tour2

Rasti i ventilatorit centrifugale

Factory  Tour3

Tifoz i drejtpërdrejtë

Factory  Tour4

Tifoz dupleks