Rasti Inxhinierik

Great Hall of the People

Salla e Madhe e Popullit

SMIC IC production plant

Fabrika e prodhimit të ICIC SMIC

Beijing Han's Square

Sheshi Han i Pekinit

Taizhou Yintai City

Qyteti Taizhou Yintai

Shanghai DuPont Plant

Fabrika DuPont e Shangait

Chengdu Wisdom Shanghai Plant

Fabrika e Urtësisë Chengdu Shanghai

Wuhan Phoenix Mountain Industrial Park

Parku Industrial Wuhan Phoenix Mountain

Xiangshan Peninsula Commercial Plaza

Plaza Tregtare e Gadishullit Xiangshan

Jiaxing Rainbow City

Jiaxing Rainbow City

Shaoxing China Textile International

Shaoxing China Textile International