R&D Tour Turne kërkimore dhe fabrikash

Research & Factory Tour1

Dhoma e testimit të vëllimit të ajrit

Research & Factory Tour2

Makinë prerëse me lazer CNC

Research & Factory Tour3

Makinë lakimi manipuluese me saktësi të lartë

Research & Factory Tour4

200 ton grusht

Research & Factory Tour5

Qendra e përpunimit

Research & Factory Tour6

CNC Punch

Research & Factory Tour7

Torno vertikale 2.5 m

Research & Factory Tour8

Gropë TRUMPF CNC

Research & Factory Tour9

Makinë e madhe rrotulluese

Research & Factory Tour10

Makinë e madhe rrotulluese

Research & Factory Tour11

Shtypi hidraulik konsol i madh i tryezës

Research & Factory Tour12

Pajisjet kryesore të prodhimit të përbërësve

Research & Factory Tour14

Platforma e provës motorike

Research & Factory Tour15

Testues i dridhjeve

Research & Factory Tour16

Inspektimi i cilësisë