Ekipi ynë

Our Team

Ka 7 zyra në të gjithë vendin, përkatësisht Guangzhou, Shanghai, Nanjing, Chengdu, Wuhan, Pekin dhe Xi'an.
Ka rrjete tregtarësh në komuna, kryeqytetet krahinore dhe qytetet kryesore.